Oferta dla dzieci

+48 577 999 072

Rejestracja telefoniczna

psycholog warszawa

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje prowadzone są przez psychologa, z doświadczeniem w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami i problemami. Podczas konsultacji można uzyskać pomoc oraz wsparcie psychologiczne w problemie. Pomagamy też konsultować indywidualne programy oraz prowadzimy konsultacje rodziców dzieci świeżo po diagnozie.

Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera odbywa się przy pomocy Indywidualnego Programu Terapeutycznego.

Trening umiejętności społecznych

TUS-y prowadzone są w małych grupach podzielonych na wiek dzieci, poziom umiejętności, zakres i obszar problemów. Nie każde dziecko może brać udział w zajęciach, wtedy wspólnie z rodzicem podejmujemy kroki pomocy dziecku, w najlepszy możliwy sposób.

psycholog warszawa

Konsultacje logopedyczne

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczne jest urozmaicona i ma na celu poprawę komunikacji, artykulacji jak i możliwości wprowadzenia komunikacji zastępczej AAC. Program terapii logopedycznej jest opracowywany przez logopedę (lub neurologopedę) indywidualnie dla każdego dziecka.

Podczas terapii logopedycznej zajmujemy się miedzy innymi:

  • usprawnianie aparatu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego, w tym praca nad poprawą wyrazistości wymowy
  • wywoływanie i ćwiczenie artykulacji głosek,
  • usprawnianie słuchu fonemowego (fonematycznego)
  • praca z dziećmi z problemami szkolnymi,
  • komunikacja wspomagająca lub alternatywna (AAC)
  • logopeda pracuje również nad poprawą kompetencji komunikacyjnych i językowych

     

Nauka czytania

Czytanie prowadzone według J. Cieszyńskiej, jest to bardzo skuteczna nauka czytania sylabami, nauka czytania symultaniczno-sekwencyjna łączy w sobie zdolności lewej i prawej półkuli jednoczenie.

psycholog warszawa
psycholog warszawa

Terapia ręki

Jest terapią skupiająca się na usprawnianiu obręczy  barkowej i kończy górnych. Podczas terapii pracuje całe ciało, ale głownie skupiamy się na motoryce małej. Wykorzystujemy najnowsze metody pracy, do tego aby poprawić zdolności manualne dziecka. Poprawiamy czucie głębokie oraz stymulacje na bodźce proprioceptywne.

Ręka jest jednym z najbardziej wyspecjalizowanych narządów wykorzystywanych w naszym codziennym życiu. Odpowiada za wykonywanie większości podstawowych czynności życiowych takich mycie się, ubieranie, jedzenie, pisanie, jak i również MÓWIENIE. Szczególne ważne miejsce ręka zajmuje w nabywaniu umiejętności pisania. Uczeń nieradzący sobie np. z wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, malowaniem, wycinaniem, pisaniem często miewa również niepowodzenia szkolne. W terapii ręki wykorzystujemy nie tylko samą rękę, ale całe ciało, również mocny nacisk kładziemy na nogi jak i KOLANA. Które, jak mówią badania i doświadczenie, biorą bardzo dużą rolę w sprawnej ręce.

Zajęcia Integracji Sensorycznej

Terapia skupia się na pracy wszystkich zmysłów, kierowana do wszystkich dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego, głównie do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i neurorozwojowymi.  Integracja Sensoryczna ma na celu poprawę i usprawnienie takich zmysłów jak dotyk, ruch, mowa, zapach.  Zajęcia można zacząć już od bardzo małego dziecka, wtedy możemy uzyskać jak największe i najlepsze efekty.

ZAJĘCIA DLA DZIECI

Prowadzimy zajęcia dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. Zajęcia oraz forma zajęć dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dziecka jak i możliwości. W naszej poradni nastawiany się na polepszenie umiejętności komunikacyjnych, samoobsługowych, społecznych dziecka jak i ruchowych. Każdy z tych elementów, jest ważny na różnym etapie rozwoju.

Dziecko stymulowane jest wielotorowo, oraz systematycznie. Wykorzystujemy różne metody i techniki pracy, tak by zajęcia były różnorodne i atrakcyjne dla dziecka.